USŁUGI PRAWNE GGL
OFERTA I FORMY WSPÓŁPRACY

Szanujemy fakt, że każdy nasz Klient ma zróżnicowane potrzeby, a każdy problem wymaga indywidualnego podejścia.
Dlatego też oferta dla naszych Klientów jest „szyta na miarę”. Dążymy do zapewnienia Klientom najwyższej jakości świadczonych usług przy zachowaniu satysfakcjonujących zasad współpracy. Zawsze jednak stosujemy nasze zasady, które przybliżamy poniżej.

ZASADY GGL

Współpraca z Klientami opiera się o transparentne zasady służące budowaniu zaufania i partnerstwa.

Słuchamy, pytamy, rozumiemy, analizujemy i dajemy rozwiązanie.

Wykorzystujemy doświadczenie gromadzone przez lata w GGL

Na każdym etapie zadajemy sobie pytanie – czy to co robimy służy biznesowi Klienta i czy można coś zrobić sprawniej

Jesteśmy odpowiedzialni ale także responsywni i proaktywni.

WSPÓŁPRACA

Współpraca opiera się zawsze o umowę. W zależności od rodzaju i zlecenia uzgadniamy z Klientem sposób oraz zasady  rozliczania wynagrodzenia GGL.