Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy teraz także w 100% online

18/01/2022

W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1986) od dnia 3 stycznia 2022 roku możliwe jest złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu urzędowych formularzy. Ponadto, na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2462), wprowadzono jeden, obowiązujący w całym kraju wzór formularza. Od dnia 10 stycznia 2022 roku formularz dostępny jest w serwisie e-Budownictwo. Powyższe zmiany są wynikiem wprowadzania kolejnych etapów cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Może Cię zainteresować…