Funkcje faktury VAT w świetle orzecznictwa sądowego

W praktyce obrotu częste są sytuacje, w których spór o zapłatę wynika z umowy zawartej w formie ustnej, która z natury rzeczy komplikuje postępowanie dowodowe. W takich sprawach często jedynym „pisanym” dowodem jest faktura VAT wystawiona przez przedsiębiorcę...

czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty – o czym warto pamiętać

Jak podaje BIG InfoMonitor, średnio połowa firm działających na rynku wskazuje w badaniach, że ma problemy z opóźnieniami w zapłacie należności ze strony kontrahentów. W takich przypadkach, kiedy bezskutecznie upłynie termin zapłaty przewidziany w umowie, pierwszym...

czytaj dalej