Publikacja / 08 lutego 2021

Sukces z gospodarczego prawa karnego

Ponownie odnieśliśmy sukces w postępowaniu sądowym - tym razem z zakresu gospodarczego prawa karnego. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny uwzględnił w całości nasze zażalenie na postanowienie Prokuratora w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Sprawa dotyczy przywłaszczenia przez wspólnika spółki cywilnej znacznej kwoty z rachunku bankowego - co szczególnie ciekawe, poprzez wykorzystanie limitu kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym. Sprawa obejmuje także aspekt cywilnoprawnych roszczeń i rozliczeń wspólników spółki cywilnej.

Sprawę prowadził nasz zespół Litigation pod kierownictwem Magdaleny Grykowskiej. Gratulujemy!

Zobacz wszystkie aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email