Czy zakres faktycznie wykonanych prac może mieć wpływ na wysokość kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy?

27/10/2021

Może Cię zainteresować…