GGL autorem książki

28/05/2018

W dniu 25 maja br. ukazała się książka pt. „Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem”, wyd. 1. wydana pod redakcją prof. dr hab. Heleny Kisilowskiej. Wśród autorów są eksperci m.in. z naszej kancelarii: dr Mikołaj Goss, dr Jan Góralski, dr Dominik Sypniewski, Magdalena Grykowska, Jan Hasik oraz Paulina Rumińska-Bryła.

Opracowanie zawiera wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami. Autorzy poruszyli w książce m.in. takie zagadnienia, jak: prawo do nieruchomości, księgi wieczyste, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, najem i dzierżawa lokali, ewidencja gruntów i budynków, podział i scalenie nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany oraz umowy w procesie inwestycyjnym. We wzorach podano przykładowe rozwiązania z obszernymi komentarzami i objaśnieniami, w których autorzy wyjaśniają zamieszczenie konkretnego postanowienia lub stwierdzenia z odesłaniami do aktów prawnych najnowszego orzecznictwa i doktryny. Autorzy przygotowali wzory w taki sposób, żeby czytelnik mógł sporządzić w prostszych sprawach pismo lub umowę i wskazali równocześnie zagadnienia o bardziej skomplikowanej naturze.

Może Cię zainteresować…

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...