Kodeks cywilny a prawo zamówień publicznych – czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek braku zapłaty na rzecz podwykonawcy?

01/09/2021

Może Cię zainteresować…