Spór sądowy – kolejna sprawa zakończona sukcesem

24/10/2019

Miło nam poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy skomplikowany spór sądowy na gruncie stosowania amerykańskiej umowy przewidującej wyłączenie jurysdykcji sądów polskich. Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekający jako sąd odwoławczy, podtrzymał za sądem I instancji nasze zarzuty związane z brakiem jurysdykcji. W ślad za stanowiskiem SN w tej samej sprawie (III CZP 38/18) uznał również, że ważność klauzuli jurysdykcyjnej (w tym przypadku ? derogacyjnej jak się okazało) należy oceniać wedle przepisów krajowej procedury, obowiązujących w dacie zaistnienia sporu pomiędzy stronami, a nie w dacie zawarcia samej umowy.

Może Cię zainteresować…

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...