Kolejny sukces procesowy

19/09/2022

Mamy kolejny sukces procesowy. Reprezentując duże przedsiębiorstwo energetyczne wygraliśmy nieprawomocnie wieloletni spór sądowy, którego przedmiotem było dochodzenie przez przeciwnika procesowego roszczeń z tytułu eksploatacji obiektów ciepłowniczych.

Sąd rozpoznający tę sprawę musiał m.in. poczynić ustalenia w zakresie tego, jaki jest zakres związania sądu prawomocnym rozstrzygnięciem innego sądu, który rozpoznał analogiczną sprawę (tj. sprawę pomiędzy tymi samymi stronami, z tego samego stosunku prawnego, dotyczącą tych samych należności, tyle że za inny okres).

Sąd w ustnych motywach wyroku uznał, iż zakres związania innym orzeczeniem może obejmować także motywy, jakimi kierował się inny sąd rozstrzygający prawomocnie zakończoną sprawę. Sąd stwierdził, że brak jest przeciwskazań do tego, aby sąd rozpoznający nową sprawę poczynił własne ustalenia, w oparciu o samodzielnie przeprowadzone przez siebie postępowanie dowodowe. Sprawę prowadził mec. Jan Hasik.

Może Cię zainteresować…

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...