Artykuł „Nowy model nadzoru nad sektorem ropy i gazu”

28/12/2016

W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Chemia Przemysłowa” ukazał się artykuł mec. Mikołaja Gossa dotyczący nowego modelu nadzoru nad sektorem ropy i gazu. W artykule zostaje poruszony problem niewykorzystanego potencjału boomu łupkowego w latach 2007-2010 oraz braku rozwiązań w polskim prawie regulujących odpowiednio działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w tym czasie. Autor opisuje obecną sytuację na rynku wydobywczym oraz przedstawia prognozy i kierunek potencjalnych przeobrażeń w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Polsce.  Serdecznie zachęcamy do lektury.

Może Cię zainteresować…