Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Oil & Gas

Prawo geologiczne i górnicze. Usługi prawne w sektorze OIL & GAS

 

Kancelaria świadczy usługi na rzecz podmiotów działających w branży wydobywczej, w szczególności w dziedzinie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują kompleksowe wsparcie Klientów na etapie ubiegania się o udzielenie właściwej koncesji w trybie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz późniejszego wykonywania operacji na obszarze objętym koncesją.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email

Usługi obejmują w szczególności


  • doradztwo prawne przy tworzeniu konsorcjów wydobywczych, w szczególności opartych na umowach typu Joint-Operating Agreement

  • doradztwo prawne w odniesieniu do procesu ubiegania się o udzielenie koncesji 

  • uczestnictwo w procesie tworzenia oraz negocjowania umów z podmiotami świadczącymi usługi serwisowe na rzecz operatorów, w tym w szczególności usługi z zakresu geofizyki powierzchniowej, wykonywania odwiertów oraz utylizacji odpadów

  • pomoc w odpowiednim dostosowaniu struktury organizacyjnej oraz kapitałowej Klienta do wymogów prawnych przewidzianych dla podmiotów chcących ubiegać się o koncesję 

  • wsparcie w prowadzeniu dialogu z przedstawicielami organizacji środowiskowych oraz społeczności lokalnych

  • doradztwo przy tworzeniu przez Klientów dokumentacji wewnętrznej (m.in. HSE)


Zobacz wszystkie obszary praktyk