COMPLIANCE

Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w celu zminimalizowania ryzyka wynikającego z braku zgodności działalności z prawem oraz innymi obowiązującymi regulacjami.

Posiadamy doświadczenie w zakresie weryfikacji istniejących procedur i systemów, z uwzględnieniem identyfikacji obszarów ryzyka prawnego i regulacyjnego. Aktualizujemy i uzupełniamy istniejące  dokumenty, a także definiujemy środki zaradcze mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowych zjawisk w oparciu o indywidualne potrzeby i specyfikę działalności klienta. Doradzamy prawnie w sytuacjach kryzysowych oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami z zakresu compliance. Nasze usługi obejmują również prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu compliance.

Compliance - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • wsparcie klienta w obszarze prawa konkurencji, obejmujące udział w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK), przygotowanie analiz i opinii prawnych oraz weryfikację istniejących dokumentów;
  • kompleksowe doradztwo prawne dla zagranicznego klienta przy wprowadzaniu na polski rynek wysoko specjalistycznego sprzętu elektronicznego;
  • wsparcie prawne klienta w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych z branży life science, w tym szkolenie kadry zarządzającej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • doradztwo prawne w zagadnieniach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów;
  • wsparcie aspektach compliance związanych z prawem pracy;
  • doradztwo o charakterze regulacyjnym dla podmiotów z branży life science.