KONTRAKTY BUDOWLANE

Kompleksowe opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

Sprawna realizacja inwestycji wymaga uporządkowanych relacji kontraktowych między inwestorem i projektantem, generalnym wykonawcą i nadzorem inwestorskim. Dla naszych klientów tworzymy listy intencyjne, opracowujemy warunki kontraktowe, wzory i projekty umów dostosowane do specyfiki poszczególnych inwestycji. Wspieramy klientów w negocjacjach warunków prawnych i biznesowych, a także pomagamy dostosować kontrakty do wymagań instytucji finansujących. We współpracy z notariuszami tworzymy projekty umów deweloperskich i umów przenoszących własność.

Kontrakty budowlane - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

 • opracowanie projektu umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa z gwarantowaną ceną maksymalną, którego przedmiotem jest budowa hotelu (wartość kontraktu ponad 100 milionów zł);
 • przygotowanie i negocjacje umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest osiedle 13 domów jednorodzinnych (wartość kontraktu ok. 20 milionów zł);
 • przygotowanie umowy w systemie „design & build”, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu technicznego dla branży energetycznej;
 • sporządzenie i negocjacje umowy o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynku biurowego o projektowanej powierzchni GLA 8 tysięcy m2;
 • przygotowanie ramowej umowy z projektantem, na podstawie której przygotowane są różne opracowania projektowe – analizy chłonności, koncepcje architektoniczne, koncepcje wielobranżowe, projekty budowlane i projekty wykonawcze;
 • analiza umowy o roboty budowlane pod względem roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • opracowywanie i negocjowanie umów o prace projektowe i nadzór autorski;
 • opracowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane;
 • opracowywanie i negocjowanie umów dot. nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;
 • weryfikację umów z podwykonawcami robót budowlanych;
 • bieżące wsparcie prawne dla dewelopera, generalnego wykonawcy lub wykonawcy.
 • analizę kontraktów pod kątem możliwości zgłaszania roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.