IT

Nasze doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjowania umów IT oraz gałęzi prawa powiązanych z tą tematyką, pozwala nam sprostać wyzwaniom na rynku usług IT, m.in. kwestiom prawnym związanym z internet of things czy CSIRE.

Wyróżnia nas znajomość realiów biznesowych w których funkcjonują przedsiębiorcy z rozmaitych sektorów gospodarki m.in.: rynku energetycznego, ale także specyficznych potrzeb lub oczekiwań danych podmiotów, w tym twórców gier czy podmiotów rozpowszechniające kontent online.

IT - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • przygotowanie oraz negocjacje umowy SaaS z Dostawcą odnośnie aplikacji obsługującej innowacyjny  system carsharing’owy samochodów wyłącznie elektrycznych;
  • przygotowanie oraz negocjacje umowy wdrożeniowej oraz utrzymaniowej w zakresie wdrożenia CSIRE;
  • obsługa prawna transakcji obejmującej prawa autorskie do popularnej gry komputerowej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów wdrożeniowych, umów współpracy w metodologii: waterfall czy AGILE, jak również innych modelach rozliczania projektów: fix price, time & materials czy body leasing;
  • wsparcie w obszarze ochrony własności intelektualnej, nowych technologii, e-commerce, w tym z uwzględnieniem elementów transgranicznych;
  • ochronę prawną programów komputerowych, automatyzacji procesów produkcyjnych i robotyki, zastosowania sztucznej inteligencji;
  • bieżący nadzór oraz udział w projektach wdrożeniowych w opisanych wyżej specjalnościach.