OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Prawidłowe działanie przedsiębiorcy wymaga przestrzegania regulacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. Naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie, m.in. tworzymy niezbędne polityki i umowy przetwarzania, przechowywania i powierzania danych osobowych, specyficzne dla branż i sektorów klauzule oraz wzory innych dokumentów. Prowadzimy w imieniu klientów korespondencję oraz negocjacje z podmiotami trzecimi – organami regulacyjnymi i podmiotami przetwarzającymi. Doradzamy w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich, a także zwiększamy świadomość prawną naszych klientów, prowadząc szkolenia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki oraz rodzaju prowadzonej przez nich działalności.

RODO - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

 • skuteczna implementacja przepisów RODO u kilkudziesięciu podmiotów o różnym profilu działalności;
 • przeprowadzenie audytów powdrożeniowych RODO wraz z rekomendacjami działań, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz realizację zaleceń powdrożeniowych;
 • skuteczne wsparcie wiodącej w Polsce organizacji pożytku publicznego w postępowaniu toczącym się przed organem regulacyjnym odnośnie potencjalnych naruszeń danych osobowych;
 • bieżące wsparcie podmiotów przetwarzających szczególne kategorie danych osobowych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • bieżące wsparcie we wszelkich prawnych aspektach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych;
 • analizę dokumentacji klienta pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi organu regulacyjnego, wymaganiami kontrahentów;
 • pomoc w identyfikacji obszarów narażonych na szczególne zagrożenia związane z procesami obejmującymi dane osobowe;
 • szkolenia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych dla pracowników oraz kadry zarządzającej naszych klientów;
 • opracowanie procedur zgłaszania incydentów;
 • wsparcie klientów w procedurze zgłaszania incydentów (wewnętrznych oraz zewnętrznych);
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed PUODO.