ZEWNĘTRZNY DZIAŁ PRAWNY W FIRMIE

Świadczymy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw nieposiadających własnego działu prawnego. Usługa adresowana jest do tych podmiotów, które mają codzienne potrzeby w zakresie wsparcia prawnego, ale nie zdecydowały się utworzyć wewnętrznego działu prawnego. Jesteśmy w stanie zaspokoić większość potrzeb prawnych firmy, delegując do stałej współpracy jednego z naszych prawników. W sprawach wykraczających poza te kompetencje, wspomagamy klientów w pozyskaniu odpowiedniej zewnętrznej usługi doradczej w ramach konkurencyjnego postępowania ofertowego.

W zależności od potrzeb klienta, bieżąca obsługa prawna może mieć formę doraźnej pomocy prawnej świadczonej przy wykorzystaniu elektronicznych lub telekomunikacyjnych środków przekazu lub stałych dyżurów doświadczonego prawnika w siedzibie klienta.

Outsourcing - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • przeprowadzenie modelu zmian w obsłudze logistycznej dużego przedsiębiorstwa z sektora papierniczego;
  • opracowanie i wdrożenie ogólnych warunków świadczenia usług wraz z modelem bonusowo-premiowym (we współpracy z renomowaną firmą consultingową w odniesieniu do algorytmów ustalania cen i bonusów) dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego z sektora FMCG (produkcja żywności);
  • doradztwo prawne w projekcie mającym na celu zmianę modelu obsługi klienta i systemu (struktury) przyjmowania zamówień dużego przedsiębiorstwa z sektora papierniczego.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • zarządzanie w imieniu firmy zewnętrznymi usługami prawnymi i doradczymi (konkursy ofert, monitoring realizacji zadań, weryfikacja kart pracy);
  • pozostawanie w stałej łączności z zarządem oraz kluczową kadrą firmy oraz udzielanie bieżących porad prawnych;
  • wsparcie działów generujących dużą liczbę zapytań/zadań o tematyce prawnej (dział sprzedaży, zakupów, księgowości, marketingu i kadr);
  • udział w negocjacjach handlowych;
  • opracowywanie, analiza i opiniowanie kontraktów handlowych oraz wzorców umownych;
  • bieżąca obsługa korporacyjna firmy dotycząca zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych wspólników lub akcjonariuszy, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej;
  • doradztwo strategiczne.