PRAWO PRACY

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem. Jeśli potrzeby klienta tego wymagają, nasze wsparcie może przybierać formę szkoleń lub warsztatów dla pracowników lub działów HR. Nasze usługi realizujemy także w formie stałych dyżurów dedykowanego prawnika w siedzibie klienta, wspierając bieżącą działalność pionu kadr oraz księgowości.

Prawo pracy - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • opracowanie i wdrożenie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy zdalnej oraz polityk (przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, powierzania floty i sprzętu) u pracodawcy zatrudniającego 200 pracowników w sektorze produkcji przemysłowej;
  • doradztwo w przeprowadzeniu procesu dobrowolnych odejść w przedsiębiorstwie z sektora nowych technologii;
  • opracowanie schematu bonusowego dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa z sektora energetycznego.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • opracowywanie regulaminów, zarządzeń, wzorców umów z zakresu prawa pracy (m. in. zachowanie poufności, zakaz konkurencji czy powierzenie mienia);
  • opracowywanie procedur wewnętrznych, jak również doradztwo na rzecz organów powołanych do ich stosowania (m.in. komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, komisji ds. badania wypadków przy pracy);
  • wsparcie w przygotowaniu pakietów startowych, benefitów pracowniczych i pakietów managerskich;
  • doradztwo przy zakończeniu stosunku pracy (zwolnienia indywidualne oraz grupowe);
  • wsparcie prawne w bieżących sprawach pracowniczych;
  • reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
  • doradztwo przy wyborze formy zatrudnienia oraz transferze pracowników do wykonywania pracy na terenie Polski, obejmujące legalizację pobytu oraz świadczenia pracy.