Sukces z gospodarczego prawa karnego

08/02/2021

Ponownie odnieśliśmy sukces w postępowaniu sądowym – tym razem z zakresu gospodarczego prawa karnego. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny uwzględnił w całości nasze zażalenie na postanowienie Prokuratora w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Sprawa dotyczy przywłaszczenia przez wspólnika spółki cywilnej znacznej kwoty z rachunku bankowego – co szczególnie ciekawe, poprzez wykorzystanie limitu kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym. Sprawa obejmuje także aspekt cywilnoprawnych roszczeń i rozliczeń wspólników spółki cywilnej.

Sprawę prowadził nasz zespół Litigation pod kierownictwem Magdaleny Grykowskiej. Gratulujemy!

Może Cię zainteresować…

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...