Sukces z zakresu prawa pracy

15/10/2020

Ponownie odnieśliśmy sukces w postępowaniu sądowym – tym razem z zakresu prawa pracy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu oddalił w całości roszczenia o wypłatę rzekomo zaniżonych diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej, skierowane wobec pracodawcy – Klienta kancelarii. Sąd w całości podzielił nasze stanowisko merytoryczne co do roszczenia głównego.

 Sprawę prowadził nasz zespół Litigation pod kierownictwem Magdaleny Grykowskiej. Gratulujemy!

Może Cię zainteresować…