Szkolenie: Jak zbudować dział prawny

W ramach szkoleń oferowanych z cyklu GGLider proponujemy szkolenie “Jak zbudować dział prawny”. Szkolenie to skierowane jest do osób zarządzających organizacjami, które w ramach swojej bieżącej działalności identyfikują potrzebę stałego wsparcia prawnego i stoją przed koniecznością podjęcia decyzji czy potrzeby te zaspokajać przy wsparciu zewnętrznych kancelarii czy też utworzyć w tym celu wewnętrzną służbę prawną.

Outsourcing - obszary praktyki GGL

Udział w naszym szkoleniu m.in.: 

 • Pozwoli Twojej organizacji na zidentyfikowanie potrzeb prawnych i korespondujących z nimi formuł współpracy z prawnikami
 • Umożliwi ocenę skali działalności organizacji w kontekście kosztów utworzenia i funkcjonowania działu prawnego
 • Pomoże zoptymalizować rozmiar i zadania działu prawnego
 • Wskaże te obszary, które najczęściej podlegają outsourcingowi niezależnie od faktu posiadania działu prawnego                        
 • Pomoże przygotować organizację na właściwe rozpoczęcie współpracy z prawnikiem wewnętrznym
 • Pomoże ułożyć proces rekrutacyjny wedle kluczowych kompetencji oczekiwanych od prawników wewnętrznych
 • Umożliwi przygotowanie procedur dla działu prawnego lub prawnika wewnętrznego.

  Nasze szkolenie obejmuje:

  • Przekazanie uczestnikom kompetencji pozwalających na ustalenie zapotrzebowania na wsparcie prawne w organizacji;
  • Pokazanie jak można ukształtować współpracę z prawnikiem ze wskazaniem różnych systemów współpracy jak i opcji rozliczeniowych;
  • Wskazanie kluczowych elementów kosztowych lub z obszaru onboardingu czy wdrożenia w organizacji, aby prawidłowo rozpocząć współpracę z prawnikiem lub rozwinąć ją o zespół prawny;
  • Zaznajomienie z metodą układania wewnętrznych procedur oraz przedstawienie sprawdzonych metod wdrożenia oraz kontroli przy kształtowaniu działu prawnego lub nawiązywaniu współpracy z prawnikiem. 

  Jeśli uważasz, że Twoja organizacja dojrzała do tego, aby zmodyfikować zasady korzystania z pomocy prawnej, albo stoi przed wyzwaniem prawidłowego ukształtowania działu prawnego, to szkolenie jest dla Ciebie!  Termin i forma szkolenia zostaną dostosowane indywidualnie zgodnie z preferencjami uczestników, zarówno stacjonarnie, jak i online. 

  Cena szkolenia: 5 000 PLN netto/osobę.

  To szkolenie jest adresowane wyłącznie do osób zarządzających organizacjami oraz osób wyposażonych w kompetencje do decydowania o strukturze organizacyjnej firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.