Szkolenie: Obowiązki Dystrybutora Ubezpieczeń

Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Obowiązki Dystrybutora Ubezpieczeń”, które dedykowane jest szerokiemu gronu dystrybutorów ubezpieczeń: przede wszystkim agentom oraz brokerom, ale także towarzystwom ubezpieczeń, a zwłaszcza tym, które dopiero rozważają wejście na polski rynek.

Outsourcing - obszary praktyki GGL

Udział w naszym szkoleniu m.in.:

  • Pozwoli Twojej organizacji na wdrożenie, ugruntowanie i wytworzenie procedur wymaganych w Dyrektywie IDD i polskich przepisach regulujących dystrybucję ubezpieczeń.
  • Umożliwi uzyskanie wiedzy z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.
  • Rozbuduje Twoje kompetencje zawodowe, przyczyniając się do rozwoju oraz zbudowania zaufania w środowisku pracy oraz partnerów biznesowych.

Nasze szkolenie oferuje:

  • Zapoznanie uczestników z rolą, prawami i obowiązkami poszczególnych podmiotów w procesie dystrybucji.
  • Dostosowanie profilu szkolenia do usług faktycznie oferowanych przez dystrybutora.
  • Pokazanie jak skutecznie zastosować mechanizmy wypracowane w przepisach, tak by zapewnić bezpieczeństwo i ład w Twojej organizacji.
  • Zaznajomienie z metodą układania wewnętrznych procedur oraz przedstawienie sprawdzonych metod wdrożenia oraz kontroli następczej procesu dystrybucji.

Jeśli uważasz, że zadania i obowiązki dystrybutora kończą się na pobieżnej znajomości dwóch aktów prawnych, masz sporo do nadrobienia! Termin i forma szkolenia zostaną dostosowane indywidualnie zgodnie z preferencjami uczestników, zarówno stacjonarnie, jak i online.