Szkolenie: Potencjał działki budowlanej, czyli jak czytać ustalenia planu miejscowego

Zapraszamy na szkolenie ‘’ Potencjał działki budowlanej, czyli jak czytać ustalenia planu miejscowego”, które adresowane jest do inwestorów, deweloperów, właścicieli nieruchomości i osób planujących zakup działki, zarządców, prawników: wszystkich posługujących się przepisami prawa lokalnego w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Outsourcing - obszary praktyki GGL

celem szkolenia jest:

  • Nauka sprawnego wyszukiwania informacji źródłowych o planach miejscowych.
  • Opanowanie szybszego czytania ustaleń planów.
  • Zrozumienie zapisów rysunkowych.

Umiejętności te niezbędne są dla samodzielnego określenia sposobu i możliwości wykorzystywania działek budowlanych. Po szkoleniu łatwiej będzie pokonać opór materii i radzić sobie z mało czytelnymi, niekomunikatywnymi, często źle napisanymi przepisami planistycznymi.

Podczas szkolenia, na schematach rysunkowych oraz konkretnych przykładach uchwał, zostaną wyjaśnione m.in. takie zagadnienia, jak dopuszczalne przeznaczenia terenów, linie zabudowy, wskaźniki intensywności czy zasady ustalania wysokości. Poruszone będą też wątki dotyczące szukania zgodnych z prawem rozwiązań w sytuacji niezgodności ustaleń planistycznych z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Termin i forma szkolenia zostaną dostosowane indywidualnie zgodnie z preferencjami uczestników, zarówno stacjonarnie, jak i online.