Szkolenie: Przeciwdziałanie Mobbingowi i Dyskryminacji

Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Przeciwdziałanie Mobbingowi i Dyskryminacji”, które opracowane zostało przede wszystkim z myślą o menadżerach średniego i wyższego szczebla, zobligowanych do wykrywania przypadków mobbingu w zarządzanych przez nich organizacjach – niemniej jednak jego pierwsza część może zostać skierowana do całego zespołu. Co więcej, Etap 1 szkolenia może stanowić również realizację wewnętrznych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, gdyż ma na celu propagowanie wiedzy w tym obszarze.

Outsourcing - obszary praktyki GGL

Nasze szkolenie prowadzone jest w kilku etapach:

  • Etap I przeznaczony dla całego zespołu organizacji.
  • Etap II dla średniej i wyższej kadry menadżerskiej.
  • Etap III (uznaniowy) dla zespołów HR.

Co zyskasz dzięki udziałowi w naszym szkoleniu?

  • Usystematyzujesz wiedzę o istocie niepożądanych zjawisk w miejscu pracy.
  • Nauczysz się identyfikować zachowania niepożądane i prowadzić działania w celu ich identyfikacji.
  • Zdobędziesz wiedzę o tym jak budować zdrowe relacje i zasady funkcjonowania w Twojej organizacji.

Nasze szkolenie oferuje:

  • Pracę na przykładach i wspólnie prowadzonych case study.
  • Zapoznanie z wiedzą, którą przetestowaliśmy w różnych kryzysowych sytuacjach – także procesowych.

Termin i forma szkolenia zostaną dostosowane indywidualnie zgodnie z preferencjami uczestników, zarówno stacjonarnie, jak i online.