Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wniosek konsultowany przy udziale GGL

24/11/2016

W czwartek, 24 listopada 2016 r., Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, którym stwierdził niekonstytucyjność przepisów art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 kodeksu pracy oraz w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia regulującego warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej z 29 stycznia 2013 r. (oraz § 9 ust. 1, 2 i 4 uprzednio obowiązującego rozporządzenia w analogicznym przedmiocie z 19 grudnia 2002 r.) w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie do kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.

Tym samym uwzględniony w przeważającej części został wniosek złożony do Trybunału przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Należy dodać, że Kancelaria Góralski & Goss Legal, uczestniczyła w wewnętrznych konsultacjach nad treścią tego wniosku, reprezentując jednego z ówczesnych członków wymienionego związku.

Przedmiotowy wyrok Trybunału ma ogromne znaczenie dla całej branży transportu drogowego w Polsce. Takie rozstrzygnięcie oznacza bowiem, że przepisy stanowiące podstawę do wypłacania na rzecz kierowców w transporcie międzynarodowym tzw. ryczałtów za noclegi odbywane w trakcie delegacji w kabinie pojazdu ciężarowego utraciły moc, a zatem roszczenia kierowane w tym zakresie przez tysiące kierowców mogą okazać się nieuzasadnione.

 

 

Może Cię zainteresować…

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...