Grzegorz Półtorak

+48 22 417 42 50

kancelaria@gglegal.pl

Grzegorz Półtorak

AssociateGrzegorz Półtorak zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek oraz reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w postępowaniach gospodarczych. Posiada także doświadczenie w zakresie legalizacji wykonywania pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, sporządzania i opiniowania umów oraz sporządzania opinii prawnych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Departamencie Prawa Umów przy sporach wynikłych na tle wykonywania kontraktów opartych na międzynarodowych wzorcach umownych (FIDIC) oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie i Lublinie.

 

Grzegorz Półtorak jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studia ukończył na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników