Jakub Woźniak

+48 22 417 42 50

jakub.wozniak@gglegal.pl

Jakub Woźniak

Junior AssociateJakub Woźniak zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego  oraz prawa karnego. Jest aplikantem adwokackim III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wydziale Prawnym Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury  oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie.  Interesuje się przestępstwami białych kołnierzyków oraz prawem sportowym.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

 

Zobacz wszystkich pracowników