Nowa ustawa deweloperska – część przepisów zacznie obowiązywać już od 31 lipca

28/07/2021

30 czerwca 2021 roku została ogłoszona nowa ustawa deweloperska, tj. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa ma na celu wzmocnienie ochrony nabywców na rynku pierwotnym. Nowością w polskim porządku prawnym jest utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zabezpieczać ma środki wpłacane przez nabywców. Niektóre przepisy nowej ustawy zaczną obowiązywać już od dnia 31 lipca 2021 roku.

Nowa ustawa deweloperska reguluje m.in. umowy rezerwacyjne, kwestie usunięcia wad na koszt dewelopera, nadzór nad przeznaczaniem środków z mieszkaniowych rachunków powierniczych, czy możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy przy odbiorze mieszkania wystąpią wady istotne.

Nowym rozwiązaniem jest utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Środki funduszu będą pochodzić m.in. ze składek deweloperów, którzy będą do funduszu odprowadzać składki od wpłat klientów dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze lub od uiszczonych opłat rezerwacyjnych. Wysokość stawek procentowych, według których będzie wyliczana wysokość składki, zostanie określona w odrębnym rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego ds. budownictwa. Ustawa przewiduje jednak, że stawka może wynieść maksymalnie 1%, w przypadku otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych i maksymalnie 0,1% w przypadku zamkniętych.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zacznie funkcjonować już od dnia 31 lipca 2021 roku. Pozostałe przepisy nowej ustawy deweloperskiej zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 roku.

Może Cię zainteresować…