DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Wsparcie w zakresie projektowania, obsługi, przeprowadzania i koordynacji badania prawnego nieruchomości.

Prowadzimy kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości – począwszy od zgromadzenia informacji znajdujących się w rejestrach publicznych i pozyskania akt wieczystoksięgowych, przez badanie dokumentów przekazanych przez właściciela nieruchomości, aż po obsługę Q&A. W zależności od projektu, analizujmy tytuł prawny do nieruchomości, kwestie planistyczne i regulacyjne, umowy najmu lub dzierżawy, prawa autorskie do dokumentacji, a także toczące się postępowania. Rezultatem badania jest raport, obejmujący ocenę istotności i prawdopodobieństwa wystąpienia określonego rodzaju ryzyk prawnych oraz rekomendacje w zakresie ograniczenia i minimalizowania skutków ich wystąpienia.

Due diligance nieruchomosci - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

 • badanie prawne nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym na potrzeby realizacji na tej nieruchomości całkowicie nowego przedsięwzięcia deweloperskiego – budynku biurowo-usługowego;
 • badanie prawne planowanego parku handlowego na potrzeby uzyskania przez inwestora kredytu inwestycyjno-budowlanego;
 • kompleksowe wsparcie prawne dewelopera przy sprzedaży budynku biurowego w zakresie pozyskiwania i gromadzenie dokumentów, obejmujące poszukiwanie dokumentów archiwalnych, obsługa Q&A oraz usuwanie lub mitygowanie ryzyk wskazanych przez kupującego;
 • badanie prawne nieruchomości zabudowanej starymi budynkami magazynowymi, obejmujące koordynację badania stanu technicznego oraz komercyjnego nieruchomości;
 • badanie prawne nieruchomości gruntowej pod kątem zakupu w celu budowy osiedla 10-ciu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;
 • badanie prawne skomercjalizowanego budynku biurowego o powierzchni 2 tysięcy m2 GLA z kredytem inwestycyjnym pod kątem zakupu i uzyskania refinansowania.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • opracowywanie kwestionariuszy badań dedykowanych poszczególnym projektom nieruchomościowym;
 • pozyskiwanie informacji o nieruchomościach z rejestrów publicznych;
 • zarządzanie arkuszami Q&A;
 • przygotowywanie tzw. red flag notice oraz raportów z badań due diligence;
 • rekomendacje w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyk;