INWESTYCJE OZE

Oferujemy kompleksową obsługę prawną inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w  szczególności farmy fotowoltaiczne oraz biogazownie.

Obsługujemy w tym zakresie przede wszystkim inwestorów na każdym etapie rozwoju projektu, począwszy od negocjacji umów dzierżawy pod infrastrukturę, pozyskanie warunków przyłączenia, proces inwestycyjno-budowlany, aż po negocjacje umów PPA. Nasz zespół zajmuje się również obsługą transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż takich inwestycji na rzecz podmiotów trzecich w modelach share-deal, asset-deal czy też jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub tylko samego projektu.

Odnawialne źródła energii - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • sprzedaż i zakup farm fotowoltaicznych od mocy od 1 do 10 MW na różnych etapach developmentu;
  • sprzedaż i zakup projektów obejmujących tylko dzierżawę, warunki przyłączeniowe oraz niezbędne decyzje administracyjne;
  • obsługa zakupu projektu biogazowni wraz z umową o generalne wykonawstwo oraz umową na obsługę i zarządzenie biogazownią;
  • negocjacje umowy PPA, obejmującej sprzedaż gwarancji pochodzenia o rocznym wolumenie dochodzących do 20 GWh oraz innych umów o takim charakterze.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • projektowanie i realizację audytów prawnych inwestycji na dowolnym stadium rozwoju obejmujących przygotowanie raportu due dilligence;
  • obsługę procesów przenoszenia decyzji administracyjnych związanych z inwestycją, takich jak pozwolenie na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy, jak również obsługę cesji umów dzierżawy oraz umów przyłączeniowych;
  • przygotowanie oraz negocjowanie umów PPA (power purchase agreements);
  • obsługę postępowań koncesyjnych;
  • przygotowywanie całej dokumentacji transakcyjnej odnośnie sprzedaży lub zakupu inwestycji OZE;