PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

Doradzamy podmiotom z branży farmaceutycznej, jak i wyrobów medycznych. Naszymi klientami są także prywatne i publiczne podmioty lecznicze.

Wspieramy naszych klientów w zakresie tego, jak skutecznie wprowadzić na rynek nowe produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz suplementy diety, jak legalnie prowadzić ich obrót, a także jak zgodnie z prawem je reklamować. Wspomagamy podmioty lecznicze, w tym szpitale, we wszelkich aspektach ich prawnej działalności, z uwzględnieniem spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjenta.

Prawo medyczne i farmaceutyczne - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • bieżąca obsługa warszawskiego publicznego szpitala we wszelkich aspektach jego działalności, z uwzględnieniem postępowań toczących się przed sądami i organami, a także z zakresu zamówień publicznych;
  • skuteczne wsparcie prywatnego podmiotu leczniczego w ramach negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w przedmiocie świadczeń gwarantowanych;
  • bieżące wsparcie producenta wyrobów medycznych przy budowie sieci dystrybucji;
  • reprezentacja prywatnego podmiotu leczniczego w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta;
  • seria szkoleń w całej Polsce dla producenta produktów leczniczych, dedykowanych dla lekarzy, dotyczących prawnych aspektów wykonywania zawodu medycznego.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowanie oraz opiniowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia na polski rynek produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
  • reprezentowanie podmiotów leczniczych w postępowaniach przed sądami i organami w sprawach  o błąd w sztuce lekarskiej czy postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, reprezentowanie dostawców produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) ;
  • doradztwo dla klientów w zakresie promocji i reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety.