Publikacja naukowa Partnerów GGL dra Mikołaja Goss i mec. Magdaleny Grykowskiej w Palestrze

21/12/2023

Przekładamy doświadczenie codziennej pracy prawniczej z biznesem także na rozwój naukowy.
W najnowszej Palestrze (11/2023) w całości poświęconej problematyce prawnej rynku nieruchomości, nasi eksperci – adwokat Magdalena Grykowska oraz dr Mikołaj Goss – dzielą się swoimi obserwacjami dotyczącymi kontraktowych mechanizmów kształtowania ceny za nieruchomość. Zachęcamy do lektury.

Przedmiotem analizy artykułu jest niezbędny dla ważności umów sprzedaży nieruchomości składnik umowy, jakim jest cena. W świetle polskich przepisów może być ona określona kwotowo albo poprzez wskazanie podstaw do jej ustalenia. W wyniku przeprowadzonych analiz autorzy dostrzegają jednak istotną rozbieżność dotyczącą sposobów jej określania w zależności od tego czy chodzi o zapisy umów przedwstępnych czy już ostatecznych umów sprzedaży.

Autorzy odpowiadają na pytania:

  • jakie poza określeniem kwotowym mogą być inne mechanizmy ukształtowania ceny za nieruchomość?
  • co determinuje wskazaną powyżej różnicę w sposobie określania ceny w umowach przedwstępnych i ostatecznych. Czy są to względy normatywne, czy jedynie wynik praktyki notarialnej w celu minimalizacji ryzyka konfliktu pomiędzy stronami transakcji?
  • od jakich czynników niezależnych od woli stron transakcji może dodatkowo zależeć wartość rynkowa nieruchomości?
  • na czym polega charakter umowy przedwstępnej w procesie sprzedaży nieruchomości?
  • jak ewoluowało orzecznictwo w temacie kształtowania ceny za nieruchomość.

Artykuł jest w całości dostępny online na stronach magazynu Palestra – zapraszamy do lektury, a także do zapoznania się z pełnym zakresem naszego wsparcia w obszarze transakcji nieruchomościowych.

Może Cię zainteresować…