Sukces zespołu procesowego GGL w sprawie odzyskania dokumentacji dla organizacji pozarządowej

28/05/2024

Gratulacje dla naszych prawników procesowych – Anny Maj i Sebastiana Rosłon! Dzięki ich strategii i zaangażowaniu nasz klient z sektora NGO uzyskał korzystny wyrok w sprawie o wydanie (bezpodstawnie przetrzymywanej przez księgowego) dokumentacji księgowej oraz podatkowej. To orzeczenie krytycznie ważne z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania tej konkretnej jednostki i jej sprawozdawczości. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie przychylił się do argumentacji naszych prawników, uznając brak podstaw do odmowy wydania dokumentów. Sąd podkreślił również, że kompletna dokumentacja księgowa i podatkowa jest niezbędna do prowadzenia statutowej działalności organizacji pozarządowych, a jej brak może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami na gruncie publicznoprawnym.

Dziękujemy naszemu klientowi za zaufanie i gratulujemy zaangażowanym ekspertom.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem w obszarze sporów sądowych zachęcamy do zapoznania się z zakresem doradztwa, które oferujemy w GGL. 

    Może Cię zainteresować…

    Życzenia Wielkanocne

    Życzenia Wielkanocne

    Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...