Igor Zielony

+48 22 417 42 50

igor.zielony@gglegal.pl

Igor Zielony

InternIgor Zielony jest studentem V roku na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest współautorem artykułu poruszającego materie względnych przyczyn odwoławczych w postępowaniu karnym. Interesuje się prawem autorskim, prawem budowlanym oraz prawem karnym. Brał udział w licznych Konferencjach Naukowych poświęconych tematyce prawa karnego i kryminalistyce.

Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc członkiem Studenckiej Poradni Prawnej prowadzonej na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników