Katarzyna Sawicka

+48 22 417 42 50

katarzyna.sawicka@gglegal.pl

Katarzyna Sawicka

AssociateKatarzyna Sawicka zajmuje się bieżącą obsługą spółek, zagadnieniami związanymi z gwarancjami ubezpieczeniowymi i ochroną danych osobowych, a także sporządzaniem i opiniowaniem umów i prowadzeniem szkoleń. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów korporacyjnych, postępowań restrukturyzacyjnych, przeprowadzania badań due diligence, sporządzania opinii prawnych i zarządzania zespołem.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać podczas studiów, w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej. Od tego czasu realizowała projekty zarówno dla klientów polskich, jak i zagranicznych, w tym spółek publicznych oraz kluczowych spółek Skarbu Państwa z branży energetycznej, kolejowej i poszukiwawczo-wydobywczej.

Katarzyna Sawicka jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników