Łukasz Rytel

+48 22 417 42 50

kancelaria@gglegal.pl

Łukasz Rytel

AssociateŁukasz Rytel specjalizuje się w prawie procesowym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadzi bieżącą obsługę spółek, sporządza i opiniuje umowy, uczestniczy w ich negocjacjach.

 

Posiada doświadczenie w zakresie sporów korporacyjnych, windykacji, antywindykacji, postępowań egzekucyjnych, a także spraw dotyczących odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółek oraz w sprawach ze skarg pauliańskich.

 

Swoje doświadczenie zdobył świadcząc kompleksową obsługę na rzecz podmiotów branży kreatywnej wspierając je w bieżącej działalności. Udzielał pomocy pacjentom zmagającym się z chorobami sierocymi w zakresie postępowań dot. refundacji leków.

 
Łukasz jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2020 r. uzyskał uprawnienia mediatora.

 

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Zobacz wszystkich pracowników