Monika Kolanko

+48 22 417 42 50

kancelaria@gglegal.pl

Monika Kolanko

AssistantMonika Kolanko ukończyła studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji, obecnie studiuje zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk.

W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu i dbaniem o jego prawidłowe funkcjonowanie, odbiorem i wysyłką korespondencji oraz jej prawidłowym obiegiem pomiędzy pracownikami.

Zobacz wszystkich pracowników