Wojciech Ł. Gunia

+48 22 417 41 82

wojciech.gunia@gglegal.pl

Wojciech Ł. Gunia

AssociateWojciech Ł. Gunia zajmuje się sprawami z zakresu prawa konkurencji, prawa umów i prawa niemieckiego.

Jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublin oraz ukończył magna cum laude prawo na Westf?lische Wilhelms-Universit?t w Münster. Ponadto ukończył kierunek Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetem Ruprechta-Karola w Heidelbergu i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Autor publikacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk w kancelariach w Lublinie oraz podczas pracy jako In-house Lawyer.

Pracuje w języku polskim i niemieckim.

 

 

 

 

 

 

Zobacz wszystkich pracowników